Psychonautics 102

Er du nysgerrig på at arbejde med psykedelika – som hjælpemiddel på din egen rejse, og måske som hjælper på andres?

Psykedelika har vundet større og større plads i mediebilledet efterhånden som den gavnlige effekt er blevet bredt anerkendt i terapeutiske sammenhænge. Der mangler dog typisk en forståelse for det reelle potentiale, og hvordan arbejdet egentlig foregår i praksis er dog stadig et mysterie for de fleste. Går du selv med tankerne om at udvide din terapeutiske praksis med mulighed for personlige erfaring i en tryg og teurapeutisk kontekst? Eller er du nysgerrig på hvordan psykedelika kan hjælpe dig på din egen rejse?

Dette kursus er tiltænkt dig, der er interesseret i at bygge et personligt fundament for at arbejde med forskellige psykedeliske værktøjer. Kurset tilbyder teoretisk og praktisk erfaring med diverse entheogener der har samtidens interesse, som vil blive som introduceret som konkrete redskaber og et erfaret bud på hvordan ansvarlig og intentionel anvendelse kunne se ud. Dette sker i konteksten af en gruppe af ligesindede, der hver især er indstillede på at begive sig ud på en personlig rejse, i fællesskab med gruppen. 

Indhold

Kurset er bygget op som en rejse igennem de vigtigste elementer i psykedelisk praksis, og strækker sig over 5 måneder i alt. Det indebærer teori, nyttige teknikker, forskellige former for ceremonier med løbende forberedelse, integration og udvikling, samt andre relevante indslag. 

Jeg (Martin Kufahl) tager overordnet ansvar for at facilitere kurset, og inviterer medfacilitatorer til at bidrage efter behov. Kurset trækker på erfaringer fra mit første kursus, Psychonautics 101, der omhandlede arbejdet med udvidet bevidsthed med ikke-farmakologiske virkemidler som meditation, breathwork, guided imagery mv., og uddannelsen Psychedelic Therapy Training, der i tillæg til et bredt teoretisk fundament også lægger høj vægt på den personlige erfaring igennem retræter og pilgrimsfærde til oprindelige folks levende medicinske traditioner; Det er ikke nok at tale om vejen, den skal betrædes – især hvis du selv  ønsker at vejlede andre en dag.
 

Deltagere

Kurset er målrettet folk der har en interesse at arbejde med psykedelika – som led i en personlig udviklingsrejse, og muligvis med sigte på at holde rum for andre.

Interesserede inviteres til en personlig samtale, hvor det afklares om kurset er et godt match. Her får man mere information om forløbet og filosofien, og mulighed for at lære mig bedre at kende, mens jeg samtidig får en konkret idé om dig, dine ønsker og behov. Her afklares det også om den enkelte interesserede har de psykiske forudsætninger for denne slags arbejde.

Nogen forudgående erfaring med psykedelika er et godt udgangspunkt men ikke et krav. 

Det vil ikke forventes at deltage i noget under kurset der ikke føles rigtigt eller forsvarligt i situationen. 

Datoer

Den planlagte start er 28. September.

Kursusdagene holdes oftest i København torsdag aftener i ulige uger, med 4 heldags-sessioner der lægges lørdage.
Tentativt arbejdes med datoerne: 14/10 – 2/12 – 13/1 – 24/2

  • Sessionsdatoerne kan godt justeres i nogle tilfælde, hvis flertallet af deltagerne ønsker det. Der tages også forbehold for tilgængeligheden af passende lokaler. 
  • Det er ikke påkrævet at deltage i alle sessioner for at følge kurset – der forventes dog et løbende engagement.

Pris

Deltagelse i hele forløbet koster 5800 kr. 
Det er muligt efter aftale at betale i flere rater.

Interesseret?

Skriv en mail til: psyterapi@protonmail.com
Med information om dig, din baggrund og din interesse i kurset.
Derefter finder vi tid til en personlig samtale i det fysiske eller virtuelle rum!